TEASER_TITLE

AKO SA ZAPOJIŤ

1. KÚP 2x AKÝKOĽVEK SÚŤAŽNÝ PRODUKT 4x330ML PLECHOVKA ALEBO 1,75L PET* V PREDAJNIACH TESCO
2. ZAPOJ SA CEZ WEB NIŽŠIE ALEBO ODOŠLI SMS (ako poslať SMS nájdeš v pravidlách súťaže)
3. ODLOŽ SI ÚČTENKU (budeme ju potrebovať ku kontrole)

OKREM EXKLUZÍVNEHO GRILU WEBER® HRAJEŠ KAŽDÝ DEŇ AJ O DENNÚ VÝHRU

Súťažnými produktmi sú 4x330ml plechovka Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta a 1,75l PET Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite.

POZOR: súťažná účtenka musí obsahovať 2x súťažný produkt.

Súťaž prebieha od 27.5.2020 do 7.7.2020.

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa môžeš zapojiť pomocou SMS, ale aj vyplnením formulára nižšie. Do súťaže je zaradený len jeden kód vytvorený z dátumu a prvých 8 znakov OKP z pokladničného dokladu. Uschovaj si všetky pokladničné doklady. Je možné, že v prípade výhry budeš vyzvaný na preukázanie sa so všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré boli registrované do súťaže pod tvojím telefónnym číslom. Na pokladničnom doklade sa musia nachádzať súťažné produkty (2 balenia).

Súťaž už skončila.

URČENIE VÝHERCOV

VÝHERCOM HLAVNEJ VÝHRY - PLYNOVÉHO GRILU WEBER® Spirit II E-320 GBS - sa stane súťažiaci, ktorého súťažný vstup bude vyžrebovaný zo všetkých platných vstupov prihlásených do týždenného súťažného kola. V každom týždennom kole sa žrebuje 1 výherca plynového grilu WEBER®. Súťaž je rozdelená na 6 týždenných súťažných kôl a ich rozdelenie sa nachádza v úplných pravidlách súťaže.

VÝHERCOM DENNEJ VÝHRY - WEBER® GRILOVACIEHO NÁRADIA PREMIUM - sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný vstup bude systémom spracovaný v „šťastnú chvíľku“ alebo čo najskôr po nastaní šťastnej chvíľky. Pre výhru je stanovená jedna šťastná chvíľka denne. Celkom je v súťaži 42 denných výhier.

Upozorňujeme, že výherný vstup musí byť následne doložený pokladničným dokladom (účtenkou) potvrdzujúcim nákup 2 súťažných balení, na ktorom sa musia nachádzať zhodné údaje, ako boli použité v súťažnom vstupe. Za unikátneho súťažiaceho je považované telefónne číslo (MSISDN).

Za každý pokladničný doklad so súťažným produktom je možné poslať / zadať iba jeden súťažný vstup. Jeden súťažiaci (MSISDN) môže za celú dobu trvania súťaže vyhrať každý typ výhry maximálne raz. Usporiadateľ môže od výhercu požadovať preukázanie sa všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré daný výherca v súťaži použil. V prípade, že výherca nedoloží akýkoľvek z požadovaných pokladničných dokladov, s ktorými sa zaregistroval do súťaže, stráca na výhru nárok.

FORMULÁR PRE VÝHERCOV

WINNER_REGISTRATION_AFTER

VÝHERCOVIA V SÚŤAŽI

PLYNOVÝ GRIL WEBER® Spirit II E-320 GBS
Marta K., Chtelnica
Adam L., Bratislava
Peter U., Poprad
Peter P., Košice
Rastislav B., Bardejov
Pavol G., Zalužice
WEBER® GRILOVACIE NÁRADIE PREMIUM
Valeria U., Poprad
Mária U., Smižany
Martin B., Vikartovce
Stanislav T., Zbrojníky
Peter U., Svit
Valeria B., Vikartovce
Eva V., Poprad
Tibor B., Galanta
Eva U., Poprad
Melita H., Bojnice
Emilia P., Poprad
Juraj Š., Predmier
Eva B., Dolné Dubové
Nada M., Púchov
Ľubica Š., Úľany nad Žitavou
Erich N., Košice
Katarína M., Prievidza
Adam L., Bratislava
Jakub K., Chtelnica
Lukáš F., Martin
Marek R., Gbely
Ján Š., Ložín
Justina G., Vikartovce
Rastislav B., Bardejov
Daniela P., Banská Bystrica
Denisa O., Meliata
Jolana T., Kráľová pri Senci
Julia K., Krásno nad Kysucou
Maria D., Spisske Bystre
Roman L., Kanianka
Bianka K., Čierny Brod
Alžbeta H., Nesvady
Ján S., Vranov nad Topľou
Mária F., Martin-Priekopa
Anna V., Snina
Rastislav H., Bratislava
Marek Č., Pezinok
Branislav P., Bratislava
Anna S., Vranov nad Topľou