TEASER_TITLE

AKO SA ZAPOJIŤ

1. KÚP 2x AKÝKOĽVEK SÚŤAŽNÝ PRODUKT 4x330ML PLECHOVKA ALEBO 1,75L PET* V PREDAJNIACH TESCO
2. ZAPOJ SA CEZ WEB NIŽŠIE ALEBO ODOŠLI SMS (ako poslať SMS nájdeš v pravidlách súťaže)
3. ODLOŽ SI ÚČTENKU (budeme ju potrebovať ku kontrole)

OKREM EXKLUZÍVNEHO GRILU WEBER® HRAJEŠ KAŽDÝ DEŇ AJ O DENNÚ VÝHRU

Súťažnými produktmi sú 4x330ml plechovka Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta a 1,75l PET Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite.

POZOR: súťažná účtenka musí obsahovať 2x súťažný produkt.

Súťaž prebieha od 27.5.2020 do 7.7.2020.

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa môžeš zapojiť pomocou SMS, ale aj vyplnením formulára nižšie. Do súťaže je zaradený len jeden kód vytvorený z dátumu a prvých 8 znakov OKP z pokladničného dokladu. Uschovaj si všetky pokladničné doklady. Je možné, že v prípade výhry budeš vyzvaný na preukázanie sa so všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré boli registrované do súťaže pod tvojím telefónnym číslom. Na pokladničnom doklade sa musia nachádzať súťažné produkty (2 balenia).

VYPĽŇ DÁTA Z ÚČTENKY

Váš súťažný vstup sme zaradili do žrebovania o hlavnú výhru. Pokiaľ ste zadali súťažný vstup najbližšie šťastnej chvíľke odoslali sme Vám SMS s výherným kódom. Zvýšte si šancu, nakúpte a súťažte znova. Váš súťažný vstup sme zaradili do žrebovania o hlavnú výhru. Pokiaľ ste zadali súťažný vstup najbližšie šťastnej chvíľke odoslali sme Vám SMS s výherným kódom. Zvýšte si šancu, nakúpte a súťažte znova. Formulár sa nepodarilo odoslať. Ak sa problém opakuje, kontaktujte prosím podporu súťaže na adrese tescosk@profisouteze.cz. Súťaž ešte nezačala, vyplňte formulár alebo zašlite SMS v čase konania súťaže (27.5.2019 - 7.7.2019). Súťaž skončila 7.7.2019, ďakujeme za účasť. Doklad ste odoslali v chybnom formáte. Doklad odošlite znovu so správnymi údajmi. Viac informácií nájdete v úplných pravidlách súťaže. Vaša Coca-Cola. Údaje, ktoré ste uviedli, už boli v súťaži použité. V prípade, že ste údaje doteraz nepoužili, kontaktujte podporu súťaže na adrese tescosk@profisouteze.cz. Nákup súťažných produktov musí prebehnúť v dobe trvania súťaže. Nakúpte znova a odošlite doklad so správnymi údajmi. Úplné pravidlá nájdete tu. ... Váš súťažný vstup sme zaradili do žrebovania o hlavnú výhru. Pokiaľ ste zadali súťažný vstup najbližšie šťastnej chvíľke odoslali sme Vám SMS s výherným kódom. Zvýšte si šancu, nakúpte a súťažte znova. Formulár sa nepodarilo odoslať. Ak sa problém opakuje, kontaktujte prosím podporu súťaže na adrese tescosk@profisouteze.cz. Formulár bol vyplnený mimo časový interval pre registrácie.
Nebolo zadané telefónne číslo. Zadané telefónne číslo nie je platné. zadaj číslo vr. predvoľby +421.
Nebol zadaný dátum z účtenky. Zadaný dátum nie je platný. zadaj ho vo formáte DD.MM.RRRR
Nebyly zadány znaky z účtenky. Zadané znaky z účtenky nejsou platné.

URČENIE VÝHERCOV

VÝHERCOM HLAVNEJ VÝHRY - PLYNOVÉHO GRILU WEBER® Spirit II E-320 GBS - sa stane súťažiaci, ktorého súťažný vstup bude vyžrebovaný zo všetkých platných vstupov prihlásených do týždenného súťažného kola. V každom týždennom kole sa žrebuje 1 výherca plynového grilu WEBER®. Súťaž je rozdelená na 6 týždenných súťažných kôl a ich rozdelenie sa nachádza v úplných pravidlách súťaže.

VÝHERCOM DENNEJ VÝHRY - WEBER® GRILOVACIEHO NÁRADIA PREMIUM - sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný vstup bude systémom spracovaný v „šťastnú chvíľku“ alebo čo najskôr po nastaní šťastnej chvíľky. Pre výhru je stanovená jedna šťastná chvíľka denne. Celkom je v súťaži 42 denných výhier.

Upozorňujeme, že výherný vstup musí byť následne doložený pokladničným dokladom (účtenkou) potvrdzujúcim nákup 2 súťažných balení, na ktorom sa musia nachádzať zhodné údaje, ako boli použité v súťažnom vstupe. Za unikátneho súťažiaceho je považované telefónne číslo (MSISDN).

Za každý pokladničný doklad so súťažným produktom je možné poslať / zadať iba jeden súťažný vstup. Jeden súťažiaci môže za celú dobu trvania súťaže vyhrať maximálne raz. Usporiadateľ môže od výhercu požadovať preukázanie sa všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré daný výherca v súťaži použil. V prípade, že výherca nedoloží akýkoľvek z požadovaných pokladničných dokladov, s ktorými sa zaregistroval do súťaže, stráca na výhru nárok.

FORMULÁR PRE VÝHERCOV

Pokiaľ ti přišla SMS potvrdzujúca umiestnenie na výhernej pozícii, vyplň formulár pre výhercu. Po kontrole ti výhru opäť potvrdíme pomocou SMS.

Formulár bol úspešne odoslaný, ďakujeme. Formulár sa nepodarilo odoslať. Ak sa problém opakuje, kontaktujte prosím podporu súťaže na adrese soutez@profisms.cz. Formulár bol vyplnený mimo časový interval pre registrácie.
Nebol zadaný kód z SMS. Kód z SMS nie je správny, alebo už bol použitý.
Nebola nahraná účtenka. Súbor s účtenkou je príliš veľký. Pri ukladaní súboru nastala chyba. Pri nahrávaní súboru nastala neznáma chyba.
Nebolo zadané meno.
Nebolo zadané priezvisko.
Nebola zadaná e-mailová adresa. Zadaná e-mailová adresa nie je platná.
Nebolo zadané telefónne číslo. Zadané telefónne číslo nie je platné. zadaj číslo vr. predvoľby +421. Zadané telefónne číslo už existuje.
Nebola zadaná ulica a popisné číslo.
Nebolo zadané mesto.
Nebolo zadané PSČ.
Nebol zadaný dátum narodenia. Zadaný dátum narodenie nie je platný. zadaj ho vo formáte DD.MM.RRRR

VÝHERCOVIA V SÚŤAŽI

WEBER® GRILOVACIE NÁRADIE PREMIUM
Valeria U., Poprad
Martin B., Vikartovce
Mária U., Smižany