Vyhraj víkendový pobyt pre dve osoby alebo jeden z 10 sezónnych skipassov

AKO SA ZAPOJIŤ

1. KÚP 2x AKÝKOĽVEK SÚŤAŽNÝ PRODUKT 0,5L PET* NA ČERPACÍCH STANICIACH SLOVNAFT
2. ZAPOJ SA CEZ WEB NIŽŠIE ALEBO ODOŠLI SMS / ako poslať SMS nájdeš v pravidlách súťaže
3. ODLOŽ SI ÚČTENKU / budeme ju potrebovať ku kontrole
4. VYHRAJ A osviež sa ako nikdy predtým

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa môžeš zapojiť pomocou SMS, ale aj vyplnením formulára nižšie. Do súťaže je zaradený len jeden kód vytvorený z dátumu a prvých 8 znakov OKP z pokladničného dokladu. Uschovaj si všetky pokladničné doklady. Je možné, že v prípade výhry budeš vyzvaný na preukázanie sa so všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré boli registrované do súťaže pod tvojím telefónnym číslom.

Na pokladničnom doklade sa musia nachádzať 2 súťažné produkty.

Súťaž už skončila.

URČENIE VÝHERCOV

VÝHERCOM TÝŽDENNEJ VÝHRY - VÍKENDOVÉHO POBYTU sa stane súťažiaci, ktorého súťažný vstup bude vyžrebovaný zo všetkých platných vstupov prihlásených do týždenného súťažného kola. Súťaž je rozdelená na 4 týždenné súťažné kola. Celkom sú v súťaži 4 týždenné výhry.

VÝHERCOM ĎALŠEJ VÝHRY - SEZÓNNEHO SKIPASSU sa stane súťažiaci, ktorého súťažný vstup bude vyžrebovaný zo všetkých platných vstupov prihlásených do týždenného súťažného kola. Súťaž je rozdelená na 4 týždenné súťažné kola. V 1. súťažnom týždni sa žrebuje 1 výherca, v 2. súťažnom týždni sa žrebujú 2 výhercovia, 3. súťažnom týždni sa žrebujú 3 výhercovia, vo 4. súťažnom týždni sa žrebujú 4 výhercovia. Celkom je v súťaži 10 týždenných výhier.

Upozorňujeme, že výherný vstup musí byť následne doložený pokladničným dokladom (účtenkou) potvrdzujúcim nákup 2 súťažných produktov, na ktorom sa musia nachádzať zhodné údaje, ako boli použité v súťažnom vstupe. Za unikátneho súťažiaceho je považované telefónne číslo (MSISDN).

Za každý pokladničný doklad so súťažným produktom je možné poslať / zadať iba jeden súťažný vstup. Jeden súťažiaci môže za celú dobu trvania súťaže vyhrať jeden typ výhry maximálne raz. Usporiadateľ môže od výhercu požadovať preukázanie sa všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré daný výherca v súťaži použil. V prípade, že výherca nedoloží akýkoľvek z požadovaných pokladničných dokladov, s ktorými sa zaregistroval do súťaže, stráca na výhru nárok.

FORMULÁR PRE VÝHERCOV

Pokiaľ ti přišla SMS potvrdzujúca umiestnenie na výhernej pozícii, vyplň formulár pre výhercu. Po kontrole ti výhru opäť potvrdíme pomocou SMS.

Formulár bol úspešne odoslaný, ďakujeme. Formulár sa nepodarilo odoslať. Ak sa problém opakuje, kontaktujte prosím podporu súťaže na adrese soutez@profisms.cz. Formulár bol vyplnený mimo časový interval pre registrácie.
Nebol zadaný kód z SMS. Kód z SMS nie je správny, alebo už bol použitý.
Nebola nahraná účtenka. Súbor s účtenkou je príliš veľký. Pri ukladaní súboru nastala chyba. Pri nahrávaní súboru nastala neznáma chyba.
Nebolo zadané meno.
Nebolo zadané priezvisko.
Nebola zadaná e-mailová adresa. Zadaná e-mailová adresa nie je platná.
Nebolo zadané telefónne číslo. Zadané telefónne číslo nie je platné. Zadajte číslo vr. predvoľby +421. Zadané telefónne číslo už existuje.
Nebola zadaná ulica a popisné číslo.
Nebolo zadané mesto.
Nebolo zadané PSČ.
Nebol zadaný dátum narodenia. Zadaný dátum narodenie nie je platný. Zadajte ho vo formáte DD.MM.RRRR

VÝHERCOVIA V SÚŤAŽI

VÍKENDOVÝ POBYT
Peter U., Poprad
Branislav P., Krásno nad Kysucou
Veronika M., Rajec
Marta H., Liptovský Mikuláš
SEZÓNNY SKIPASS
Ľuboš M., Levice
Jozef Z., Vechec
Zuzana K., Rakoluby
Denisa M., Bratislava
Vladimír G., Kvašov
Róbert S., Michalovce
Ján M., Tekovské Lužany
Michal D., Rudník
Attila M., Dunajska Streda
Zoltán B., Svodín