Vyhraj elektrobicykel a ďalšie ceny

AKO SA ZAPOJIŤ

1. KÚP SÚŤAŽNÉ PRODUKTY V MINIMÁLNEJ HODNOTE 1,99 € V PREDAJNI BILLA
2. ODLOŽ SI ÚČTENKU - budeme ju potrebovať ku kontrole
3. ZAPOJ SA CEZ WEB NIŽŠIE ALEBO ODOŠLI SMS - ako zaslať SMS nájdeš v pravidlách súťaže

* Súťažné produkty sú:

4 x 330ml PLECH, 0,5l / 1l / 1,75l / 2,25l PET Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite

Súťaž prebieha od 13.9.2021 do 10.10.2021 v predajniach BILLA.

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE

Do súťaže sa môžeš zapojiť pomocou SMS, ale aj vyplnením formulára nižšie. Do súťaže je zaradený len jeden kód vytvorený z dátumu nákupu, prvých 8 znakov OKP z pokladničného dokladu a hodnoty nákupu z pokladničného dokladu. Uschovaj si všetky pokladničné doklady. Je možné, že v prípade výhry budeš vyzvaný na preukázanie sa so všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré boli registrované do súťaže pod tvojím telefónnym číslom. Na pokladničnom doklade sa musia nachádzať suťažne produkty v minimálnej hodnote 1,99 €. Uschovaj si všetky pokladničné doklady, s ktorými si súťažil.

VYPLŇ DÁTA Z ÚČTENKY

Váš súťažný vstup sme úspešne zaradili do žrebovania. Pokiaľ ste zadali súťažný vstup nejbližšie šťastnej chvilke, odoslali sme vám SMS s výherným kódom. Netrafili ste šťastnú chvíľku? Nevadí, nakúpte a súťažte znova! Váš súťažný vstup sme úspešne zaradili do žrebovania. Pokiaľ ste zadali súťažný vstup nejbližšie šťastnej chvilke, odoslali sme vám SMS s výherným kódom. Netrafili ste šťastnú chvíľku? Nevadí, nakúpte a súťažte znova! Formulár sa nepodarilo odoslať. Ak sa problém opakuje, kontaktujte prosím podporu súťaže na adrese billa@profisutaze.sk. Súťaž ešte nezačala, vyplňte formulár alebo zašlite SMS v čase konania súťaže (13.9.2021 - 10.10.2021). Súťaž skončila 10.10.2021, ďakujeme za účasť. Doklad ste odoslali v chybnom formáte. Doklad se súťažnými produktmi v minimálnej hodnote 1,99€ odošlite znovu so správnymi údajmi. Viac informácií nájdete v úplných pravidlách súťaže. Údaje, ktoré ste uviedli, už boli v súťaži použité. V prípade, že ste údaje doteraz nepoužili, kontaktujte podporu súťaže na adrese billa@profisutaze.sk. Nákup súťažných produktov musí prebehnúť v dobe trvania súťaže. Nakúpte znova a odošlite doklad so správnymi údajmi. Úplné pravidlá nájdete tu. Hodnota nákupu súťažných produktov musí byť aspoň 1,99€. Váš súťažný vstup sme úspešne zaradili do žrebovania o hlavné a týždenné výhry. FORM_RESPONSE_NOROUND FORM_RESPONSE_TOOLATE Formulár sa nepodarilo odoslať. Ak sa problém opakuje, kontaktujte prosím podporu súťaže na adrese billa@profisutaze.sk. Formulář byl vyplněn mimo časový interval pro registrace.
Nebol zadaný dátum z účtenky. Dátum je v chybnom formáte.
Neboli zadané znaky z účtenky. Zadané znaky z účtenky nie sú platné.
Nebola zadaná suma z účtenky. Suma je v chybnom formáte.
Nebolo zadané telefónne číslo. Zadané telefónne číslo nie je platné. Zadajte číslo vr. predvoľby +421.
Nebola zadaná e-mailová adresa. Zadaná e-mailová adresa nie je platná.

URČENIE VÝHERCOV

VÝHERCOM HLAVNEJ VÝHRY - ELEKTROBICYKLA - sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný vstup bude vyžrebovaný zo všetkých platných vstupov prihlásených do celej súťaže.

VÝHERCOM TÝŽDENNEJ VÝHRY - ELEKTRICKEJ KOLOBEŽKY - sa stane súťažiaci, ktorého súťažný vstup bude vyžrebovaný zo všetkých platných vstupov prihlásených do týždenného súťažného kola. Súťaž je rozdelená na 4 týždenné súťažné kolá, v každom sa žrebujú 2 výhercovia. Rozdelenie súťažných kôl sa nachádza v úplných pravidlách na stránkach súťaže.

VÝHERCOM DENNEJ VÝHRY - DETSKEJ KOLOBEŽKY - sa stane súťažiaci, ktorého platný súťažný vstup bude systémom spracovaný v „šťastnú chvíľku“ alebo čo najskôr po nastaní šťastnej chvíľky. Pre výhru je stanovená jedna šťastná chvíľka denne. Celkom je v súťaži 28 denných výhier.

Upozorňujeme, že výherný vstup musí byť následne doložený pokladničným dokladom (účtenkou) potvrdzujúcim nákup súťažných produktov v minimálnej hodnote 1,99€, na ktorom sa musia nachádzať zhodné údaje, ako boli použité v súťažnom vstupe. Za unikátneho súťažiaceho je považované telefónne číslo (MSISDN).

Za každý pokladničný doklad so súťažnými produktmi je možné poslať / zadať iba jeden súťažný vstup. Jeden súťažiaci môže za celú dobu trvania súťaže vyhrať jeden typ výhry maximálne raz. Usporiadateľ môže od výhercu požadovať preukázanie sa všetkými pokladničnými dokladmi, ktoré daný výherca v súťaži použil. V prípade, že výherca nedoloží akýkoľvek z požadovaných pokladničných dokladov, s ktorými sa zaregistroval do súťaže, stráca na výhru nárok.

FORMULÁR PRE VÝHERCOV

Pokiaľ ti přišla SMS potvrdzujúca umiestnenie na výhernej pozícii, vyplň formulár pre výhercu. Po kontrole ti výhru opäť potvrdíme pomocou SMS.

Formulár bol úspešne odoslaný, ďakujeme. Formulár sa nepodarilo odoslať. Ak sa problém opakuje, kontaktujte prosím podporu súťaže na adrese soutez@profisms.cz. Formulář byl vyplněn mimo časový interval pro registrace.
Nebol zadaný kód z SMS. Kód z SMS nie je správny, alebo už bol použitý.
Nebola nahraná účtenka. Súbor s účtenkou je príliš veľký. Pri ukladaní súboru nastala chyba. Pri nahrávaní súboru nastala neznáma chyba.
Nebolo zadané meno.
Nebolo zadané priezvisko.
Nebola zadaná e-mailová adresa. Zadaná e-mailová adresa nie je platná.
Nebolo zadané telefónne číslo. Zadané telefónne číslo nie je platné. Zadajte číslo vr. predvoľby +421. Zadané telefónne číslo už existuje.
Nebola zadaná ulica a popisné číslo.
Nebolo zadané mesto.
Nebolo zadané PSČ.
Nebol zadaný dátum narodenia. Zadaný dátum narodenie nie je platný. Zadajte ho vo formáte DD.MM.RRRR

VÝHERCOVIA V SÚŤAŽI

Súťaž sa zatiaľ iba rozbieha. Momentálne nie sú známi žiadni výhercovia.